02-5822534

ตะกร้าสินค้า :

0 ชิ้น - ฿0

สถิติของเว็บไซต์

เปิดเว็บเมื่อ   11 ธ.ค. 2545
ปรับปรุงเว็บเมื่อ   11 ธ.ค. 2561
ผู้ชมทั้งหมด   4,083,572
สินค้าทั้งหมด   1,801

หมวดหมู่สินค้า

เช็คสถานะสินค้า

   

         

 

 

 

PAYSBUY เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต
 
1.ก่อนทำรายการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต ลูกค้าจะต้องทำการตรวจสอบสินค้าคงเหลือของสินค้าที่ต้องการ  ที่เบอร์ 02-5822534-6  เวลา 09.00 – 18.00 น. วันจันทร์ – เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์) 
 ก่อนทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต    
2.กรณีการทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางการทำรายการสั่งซื้อทาง E-Mail และโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำรายการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต
3. ลูกค้าที่จะทำรายการสั่งซื้อ 
    *กล้องดิจิตอลทุกรุ่น 
    *เลนส์ทุกรุ่น และ 
    *Flash Canon/Nikon  
"หากต้องการชำระเงินผ่านทาง Paysbuy จะต้องบวกค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 4% จากราคาเงินสดที่แสดงบนรายการสินค้า"
 กรณีลูกค้ายกเลิกการสั่งซื้อสินค้า โดยที่ไม่เข้าเงื่อนไขนโยบาย การเปลี่ยนสินค้า/การคืนสินค้า ของทางบริษัท หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต  บจก.เบสท์ทูโฮม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินลูกค้าที่ทำรายการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต ภายในระยะเวลา 60 วัน  หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต โดยลูกค้าผู้ถือบัตรยินยอมให้บริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด ดำเนินการหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเป็นจำนวน 4% จากยอดที่ชำระไว้
 
 
DBD Verified หรือ Trustmark เป็น เครื่องหมายรับรองผู้ผ่านคุณสมบัติและกฎเกณท์ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการซื้อขาย Online จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกับเว็บไซด์ เนืองจากเว็บไซด์ www.best2home.com มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ 8 ข้อ ได้แก่ ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การตลาดและประชาสัมพันธ์, การให้ข้อมูล ของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ, การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค, ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค, และการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
 
     www.best2home.com  ได้รับ โล่ DBD Verified รับรองความน่าเชื่อถือการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน งาน e-Commerce Day จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.55 โดยมีนายวัฒนา อิสระไพจิตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเบสท์ทูโฮม จำกัด เป็นผู้รับโล่ DBD Verified นี้

 
DBD Verified หรือ Trustmark เป็น เครื่องหมายรับรองผู้ผ่านคุณสมบัติและกฎเกณท์ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการซื้อขาย Online จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือกับเว็บไซด์ เนืองจากเว็บไซด์ www.best2home.com มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับ 8 ข้อ ได้แก่ ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, การตลาดและประชาสัมพันธ์, การให้ข้อมูล ของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ, การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค, ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค, และการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
 
     www.best2home.com  ได้รับ โล่ DBD Verified รับรองความน่าเชื่อถือการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน งาน e-Commerce Day จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.55 โดยมีนายวัฒนา อิสระไพจิตร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเบสท์ทูโฮม จำกัด เป็นผู้รับโล่ DBD Verified นี้
 

บริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด 

69/21 อาคารพันธุ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน ชั้น 2 ม.2 ถ.งามวงศ์วาน 
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  11000
โทร & แฟกซ์  02-953-5737
 
การสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
การให้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered)
 
    เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือย่ายอินเตอร์เน็ต บริการอินเทอร์เน็ต ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ  โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่สำนักงานเขตที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับภูมิภาค สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล  โดยเว็บไซต์ที่จดทะเบียนแล้ว จะปรากฎเครื่องหมาย Registered อยู่บนหน้าเว็บไซต์  เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะและการมีอยู่จริงของผู้ประกอบการ และรายชื่อผู้ประกอบการทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การปรับปรุงนโยบายต่างๆ
BEST2HOME.COM อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายต่างๆ โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ BEST2HOME.COM จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายต่างๆทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ BEST2HOME.COM
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 
www.best2home.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเราในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.best2home.com ดังต่อไปนี้
 
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์    www.best2home.com
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.best2home.com ได้เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของเราโดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์หากท่านต้องการรับข่าวสารจากเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เรากำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่  info@best2home.com
เว็บไซต์ของเราได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเราอาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราซึ่งเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล
- วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
- เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม
- ประเภทของการสืบค้น
- ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ
- การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆหลังการเข้าชมเว็บไซต์ www.best2home.com
 
www.best2home.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นเราอาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ระบบ "คุกกี้" นั้นคือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
· (IP Address)
· Web Page 
· (Access Time)
· (Referring Website)]
 
การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.best2home.com นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการและนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆและข้อเสนอพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ผ่านกระบวนการสมัคร[หากมีการให้สมัครสมาชิก]
 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ www.best2home.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตินอกจากนี้เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์เราในการดำเนินการหรือ

2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลงหรือ
3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.best2home.com อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตามคำสั่งศาลหรือตามหมายศาลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
เว็บไซต์ www.best2home.com อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก(Third Party)ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราและการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของเราซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเราหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.best2home.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกันอีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วยเมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.best2home.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเราองค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเราด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ เว็บไซต์ www.best2home.com เข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วมและ/หรือร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกลูกค้าใหม่กับเว็บไซต์ www.best2home.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้วเราขอสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่าท่านได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้าของเราด้วย
 
กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
 เว็บไซต์ www.best2home.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
 เว็บไซต์ www.best2home.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจนอกจากนี้เรายังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย
 
 
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
เว็บไซต์  www.best2home.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1.    เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
2.    เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน
3.    เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract)
4.    เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
5.    เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
6.    บริษัทได้มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย และมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัส
7.    เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่  
admin@best2home.com  หรือโทร. 0-2582-2534-6
 
แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
เว็บไซต์ BEST2HOME.COM ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซด์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
2. เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท
 
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต
ทาง www.best2home.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูล
ใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
www.best2home.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.best2home.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.best2home.com ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail : info@best2home.com
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.best2home.com
 
 
ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
 
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th
เว็บไซด์ : www.dbd.go.th

       มาตราฐานอุตสาหกรรม หรือเรียกชื่อย่อว่า มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณต์อุสาหกรรม (สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายใน มอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิถาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ

       หมายเลขมาตราฐานคุณภาพ (มอก.) คือหมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออกมาตราฐานและปีที่ สมอ. ประกาศเป็นมาตราฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายมาตราฐานที่แสดงสินค้าได้รับมาตราฐานอะไร เช่น มอก. 2217-2548 คือ เซลล์แบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเลกโทรไลค์อัลคาไลต์หรืออิเลกโทรไลค์อื่นที่ไม่ใช่กรด-เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิแบบลิเทียม  สำหรับการใช้งานแบบพกพา ซึ่งหากผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตราฐานอุสาหกรรม (มอก.) ก็จะสามารถแสดงเครื่องหมาย มอก. บนผลิตภัณฑ์นั้นได้

       บริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด ได้นำเข้าแบตเตอรี่สำหรับกล้องดิจิตอล และกล้องวิดีโอ ภายใต้ชื่อยี่ห้อ " Battery Man " และได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.2217-2548 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

 
1. แบตเตอรี่ชนิดอัลคาไลน์
- แบตเตอรี่ AA ชนิด อัลคาไลน์สามารถหาซื้อได้ง่ายและนำมาใช้งานได้ทันทีเลย และเมื่อใช้หมดต้องทิ้งเพราะแบตเตอรี่ ชนิด อัลคาไลน์ ไม่สามารถนำไปชาร์จไฟได้
2. แบตเตอรี่ชนิด Ni-Mh (ไนแคท-เมททัลไฮดราย)
- แบตเตอรี่ AA ปัจจุบันเป็นชนิด Ni-Mh เรียกสั้นๆว่า ชนิดไฮดรายควรทำการชาร์จทิ้งไว้ประมาณ 12-14 ชั่วโมง แล้วใช้จนหมด ใน 3 ครั้ง แรก (ถึงแม้ตอนชาร์จเครื่องชาร์จจะแสดงว่าไฟเต็มแล้ว)
- เมื่อปฏิบัติตามข้อแรกแล้ว ครั้งถัดไปชาร์จแค่เครื่องชาร์จ แสดงว่าไฟเต็มก็พอ และไม่จำเป็นต้องใช้ให้ไฟหมดก็สามารถชาร์จซ้ำได้เนื่องจากแบตเตอรี่ทั้ง 2 ชนิดไม่มี เมมโมรี่ เอฟเฟ็ค
-  เมื่อไม่ได้ใช้กล้องนานๆ ควรนำแบตเตอรี่มาทำการชาร์จไฟ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นเซลของแบตเตอรี่และยืดอายุการ ใช้งานของแบตเตอรี่
3. แบตเตอรี่ชนิด  Li-ion  
-  การชาร์จไฟแบตเตอรี่ครั้งแรก ไม่จำเป็นต้องชาร์จทิ้งไว้ 8-16 ชม.เหมือนแบตเตอรี่รุ่นทั่วไป ให้ชาร์จปกติ จนกระทั่งเต็มไฟโชว์
“สีเขียว”  สามารถใช้งานได้เลย เนื่องจากมีการกระตุ้นเซลแบตเตอรี่จากโรงงานแล้ว 
-  แบตเตอรี่ชาร์จไฟจนเต็ม แต่ไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 10 วัน พลังงานในแบตเตอรี่จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ ก่อนไปใช้งานควรชาร์จไฟใหม่ และถ้าไม่ได้ใช้งานควรนำแบตเตอรี่กลับชาร์จเดือนละ 1 ครั้ง 
-  เพื่อความคุ้มค่า และยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรใช้จนเครื่องบอกข้อความ “Low Battery”  ก่อนทำการชาร์จครั้งต่อไป 
-  เมื่อไฟที่เครื่องชาร์จโชว์” สีแดง“ แสดงว่ากำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ และถ้าไฟโชว์”สีเขียว”แสดงว่าแบตเตอรี่ประจุไฟเต็มแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้
-  ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ใช้เวลาประมาณ 1.5-3 ชม ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่แต่ละก้อน
-  ควรปิดกล้องดิจิตอล ก่อนถอดแบตเตอรี่ทุกครั้ง 
 
ข้อควรระวังในการใช้งานแบตเตอรี่
 
1. อย่าให้แบตเตอรี่ถูกน้ำ หรือของเหลวต่างๆ และอย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับโลหะ โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจรจนเกิดความเสียหายได้
2. ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส และไม่อับชื้น
3. หลีกเลี่ยงการปล่อยให้แบตเตอรี่โดนแสงแดด หรืออยู่ในอุณหภูมิสูง 
4. อย่านำแบตเตอรี่เข้าใกล้ไฟเพราะอาจจะเกิดการระเบิดได้
5. ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นานติดต่อเกินกว่า 24 ชั่วโมง 
6. ควรประจุไฟแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ได้คุณภาพมาตราฐานเท่านั้น
 
Di (Digitally Integrated Design)
ระบบเลนส์ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อให้แสดงคุณภาพได้ดีเยี่ยมทั้งกับกล้อง SLR ระบบดิจิตอลและกล้อง SLR ระบบฟิล์ม 
Di-II ( เลนส์สำหรับกล้องดิจิตอล SLR เท่านั้น)
ระบบเลนส์ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับใช้กับกล้องดิจิตอล SLR ที่ใช้เซ็นเซอร์รับภาพขนาดล็กกว่าฟิล์ม 
XR (Extra Refractive Index Glass)
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นแก้วกระจายแสง ลดการคลาดเคลื่อนสีให้ต่ำที่สุด พร้อมทั้งช่วยให้การออกแบบเลนส์มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบาขึ้นและคงค่าการรับแสงเท่าเดิม 
SP (Super Performance)
เลนส์ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ พร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Tamron 
ASL (Hybrid Aspherical Elements)
เทคโนโลยีก้าวหน้าล่าสุดในการใช้ชิ้นเลนส์ Hybrid Aspherical หลายชิ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการผิดส่วนและความคลาดทรงกลม จากการควบคุมจุดตกกระทบแสงให้อยู่ในระนาบการรับภาพ ทำให้ได้ภาพที่คมชัด และช่วยให้เลนส์มีขนาดล็กลง 
LD (Low Dispersion)
ชิ้นเลนส์ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติการกระจายแสงต่ำ ช่วยลดการกระจายแสงในช่วงสีต่างๆให้น้อยลงซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเลนส์ ในช่วงเทเลโฟโต้และป้องกันการคลาดเคลื่อนสีในเลนส์มุมกว้างด้วย 
AD (Anomalous Dispersion)
ชิ้นเลนส์พิเศษช่วยปรับอัตราความยาวคลื่นแสงของแม่สีต่างๆที่ต่างกันให้น้อยลง และลดการคลาดสีของเลนส์เทเลโฟโต้ รวมทั้งขจัดการคลาดสีของเลนส์มุมกว้าง 
HID (High Index High Dispersion)
ชิ้นเลนส์ที่ช่วยปรับช่วงความยาวคลื่นแสงของแม่สี ได้แก่ สีน้ำเงิน, เขียวและแดง ให้มีความยาวคลื่นใกล้เคียงกัน เป็นการแก้ความคลาคเคลื่อนของสีแสงที่ผ่านเลนส์ เป็นการเพิ่มคุณภาพให้กับเลนส์ 
IF (Internal Focus System)
ระบบปรบโฟกัสภายในกระบอกเลนส์ เป็นการเคลื่อนชิ้นเลนส์ในกระบอกเลนส์เพื่อหาโฟกัส และช่วยให้ปรับหาโฟกัสได้ระยะใกล้มากชึ้นในทุกช่วงทางยาวโฟกัสเลนส์ และยังปรับปรุงลักษณะเฉพาะของระบบออพติคอลโดยลดอาการที่ภาพมืดในส่วนขอบภาพให้น้อยลง และขจัดการคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตำแหน่งการปรับโฟกัส 
ZL (Zoom Lock Feature)
ระบบล็อคซูม เพื่อป้องกันกระบอกเลนส์ยืดออกในขณะสะพายหรือนำกล้องพร้อมเลนส์พกพาไปตามสถานที่ต่างๆ 
SHM (Super Hybrid Mount)
เทคโนโลยีการหล่อเมาท์โดยการฉีดวสดุผสม ระหว่างสเตนเลสกับพลาสติกสังเคราะห์ เพื่อให้เมาท์เลนส์มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักมากๆได้ และมีน้ำหนักเบา
AF-S เป็นเลนส์รุ่นใหม่ ที่มีมอเตอร์ในตัวทำให้โฟกัสได้รวดเร็ว และเงียบ (SWM Silent Wave Motor) ใช้ได้กับกล้อง DSLR 
AF เป็นเลนส์ที่สามารถใช้กับกล้องรุ่นเก่า กล้องฟิล์มได้ หรือ DSLR ที่สามารถใช้กับ AF เลนส์ได้ แต่จะไม่มีระบบ SWM Silent Wave Motor
ED (Extra-low Dispersion) เป็นชิ้นเลนส์ที่มีการออกแบบให้มีการกระจายแสงต่ำ ช่วยลดการคลาดสีได้เป็นอย่างดี เพื่อคอนทรานสต์และช่วยให้ภาพคมชัด
DX  เลนส์ตระกูลใหม่ล่าสุดของ Nikon ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาชิ้นเลนส์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับใช้กับกล้องดิจิตอล SLR โดยเฉพาะ เพื่อไฟล์ที่มีคุณภาพรองรับการใช้งานระดับมืออาชีพและการใช้งานกล้องดิจิตอล SLR ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
VR   (Vibration Reduction) ระบบป้องกันภาพสั่นไหว ช่วยให้ภาพถ่ายคมชัดเมื่อถ่ายภาพที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ ซึ่งสามารถใช้ความไวชัตเตอร์ได้ต่ำกว่าปกติถึง 3 สต็อป
SIC  (Super Integrated Coating ) เป็นระบบเคลือบผิวเลนส์ของนิคอนที่ช่วยลดการเกิด ภาพหลอน ghost และแสงแฟร์  flare
N  (Nano Crystal Coat )  เทคโนโลยีการเคลือบผิวชิ้นเลนส์ที่ช่วยลดการสะท้อนแสงที่ไม่พึงปรารถนาในชิ้นเลนส์ ช่วยให้ภาพคมชัดไม่เกิดภาพขุ่นมัว
IF  (Internal Focusing ) ระบบโฟกัสในกระบอกเลนส์ โดยหน้าเลนส์ไม่เคลื่อนที่ตาม ส่งผลดีต่อการใช้ฟิลเตอร์ เช่น PL
ASP    (Aspherical lens elements) ชิ้นเลนส์พิเศษ ที่ช่วยลดความคลาดเคลื่อนทรงกลม Spherical distortion และยังช่วยเพิ่มความคมชัดที่ขอบภาพด้วย ซึ่งมักจะนำมาใช้กับเลนว์มุมกว้าง
D  (Distance information) เลนส์รุ่นนี้จะมีค่ารูรับแสงที่กระบอกเลนส์
G  (G-type Nikkor lens ) เลนส์รุ่นนี้จะไม่มีค่ารูรับแสงที่กระบอกเลนส์
M/A mode เลนส์ที่สามารถเปลี่ยนจากโหมด AF เป็น MF ได้ทันที ไม่มีการหน่วงของเวลา แม้กระทั้งขณะใช้การโฟกัสแบบเคลื่อนไหว ซึ่งพัฒนามากับเลนส์รุ่นใหม่ AF-S
 
EF = Electro-Focus คือเลนส์ที่ใช้กับกล้องฟิลม์ หรือ Full frame แต่ก็ใส่กับดิจิตอลได้
EF-S = คือเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อกล้องดิจิตอล (เอามาใส่ Full frame ก็ได้แต่จะเป็นขอบดำช่วงวายด์)
TS-E = TILT-SHIFT Lens คือเลนส์ที่สามารถปรับ Perspective ได้
L = Luxury คือหรัสเลนส์เกรดโปรของ Canon
DO = Diffractive Optical element เป็นชิ้นเลนส์เพื่อแก้อาการคลาดเคลื่อนสี (อันนี้ไม่แน่ใจ)
IS = Image Stabilizer กันสั่น
USM = Ultrasonic Motor มอเตออัลตราโซนิคความเร็วสูง (ซึ่งแต่ละตัวก็จะใช้มอเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ารุ่นไหน เกรดโปร หรือเกรดธรรมดา)
MACRO = ถ่ายมาโคร เลนส์ถ่ายภาพระยะใกล้
STM = ย่อมาจาก Stepper motor โดยมอเตอร์แบบใหม่นี้จะทำให้การออโต้โฟกัสลื่นขึ้น คำว่าลื่นไม่ได้หมายความว่าเร็ว แต่หมายถึงการหมุนของมอเตอร์ขณะหาโฟกัสจะไม่กระตุก ไม่สะดุด และวิ่งด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ทำให้สามารถใช้กล้อง DSLR บันทึกวีดีโอได้ดีขึ้น ซึ่งจะแตกต่างกับมอเตอร์แบบ USM หรือ Ultra-Sonic Motor ที่ออกแบบมาสำหรับถ่ายภาพนิ่งคือจะโฟกัสได้เร็ว แต่จะไม่สนใจอาการกระตุกขณะหมุนหาโฟกัส
 
EX = EX Lens เป็นเลนส์ที่มีคุณภาพสูงของ Sigma ทั้งโครงสร้างและภาพที่ได้APO = APO Lens เป็นชิ้นเลนส์แก้ความคลาดเคลื่อนสี
DC = DC Lens ใช้กับกล้องดิจิตอลที่มี CCD ขนาดเล็กกว่าฟิล์มเท่านั้น ถ้าใช้กับกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล Full Frame จะติดขอบ
DG = DG Lens คือเลนส์ที่ใช้กับกล้องฟิล์ม หรือ Full frame แต่ก็ใส่กับดิจิตอลได้
OS = Optical Stabilizer กันสั่น
IF = Inner Focus คือเลนส์ที่มีระบบโฟกัสอยู่ภายใน หน้าเลนส์ไม่หมุนเวลาโฟกัส
HSM = Hyper-Sonic Motor มอเตอร์ความเร็วสูงในเลนส์ โฟกัสไวและเงียบเหมือนกับ USM ของ Canon และ AF-S ของ Nikon
 
Di = เลนส์ที่ออกแบบมเพื่อใช้กับกล้อง DSLR และกล้องฟิล์ม SLR ที่มีเซนเซอร์รับภาพขนาด Full-frame
Di II = เลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล้อง DSLR ที่มีเซนเซอร์รับภาพขนาด APS-C
Di III = เลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล้อง Mirror-less ที่เปลี่ยนเลนส์ได้
XR = Extra Refractive Index Lens เป็นชิ้นเลนส์พิเศษ ที่มีค่าการหักเหแสงสูง ช่วยควบคุณคุณภาพและความคลาดต่างๆ และมีส่วนช่วยให้ออบแบบเลนส์ได้เล็กลง
LD = Low Dispersion เป็นชิ้นเลนส์พิเศษที่จะช่วยควบคุมการกระเจิงของแสง ลดอาการสีเหลื่อมในภาพ
SP = เลนส์คุณภาพสูงระดับ Super Performance ที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน มีประสิทธิภาพสูงสุดจาก Tamron
VC = หรือชื่อเต็มๆ Vibration Compensation เป็นระบบกันภาพสั่นไหว
ZL = มีระบบล็อคของซูมของเลนส์
PZD = มีระบบมอเตอร์โฟกัส Piezo Drive
USD = มีระบบมอเตอร์โฟกัส Ultrasonic Silent Drive
IF = มีระบบโฟกัสเคลื่อนที่ภายใน
ASL = มีเลนส์พิเศษแบบ Aspherical ช่วยให้ได้ภาพคุณภาพสูง ลดความคลาดและความเลื่อมต่างๆของเลนส์ โดยเฉพาะในเลนส์ซูม
XLD = มีชิ้นเลนส์พิเศษ XLD (Extra Low Dispersion) ที่จะช่วยควบคุมการกระเจิงของแสงลดอาการสีเหลื่อมในภาพแม้ในการถ่ายภาพย้อนแสง และบริเวณของภาพให้ภาพคุณภาพสูง   
AD = มีชิ้นเลนส์พิเศษ AD (Anomalous Dispersion) ที่จะช่วยควบคุมการกระเจิงของแสง ลดการสีเหลื่อมในภาพ เพิ่มคุณภาพ และความแม่นยำในการถ่ายทอดสีสัน โดยเฉพาะในเลนส์ซูมที่ช่วงเทเลโฟโต้
AFMF = มีระบบควบคุมเลือก/สลับการใช้งานโฟกัสระหว่างแบบอัตโนมัติ และแมนนวลโฟกัส
eBAND coating  = Extended Bandwidth & Angular-Dependency เป็นเทคโนโลยีการเคลือบผิวแบบใหม่ของ TAMRON โดยเป็นการเคลือบผิวระดับนาโนเพื่อลดแสงแฟลร์ แสงหลอน และเพิ่มความคมชัดให้กับภาพถ่าย
 
 
 
 
1.สำหรับแบตเตอร์รี่และชุดชาร์จของกล้องดิจิตอล ,กล้องวีดิโอ
1.1 กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติภายใน 12 เดือน(นับจากวันที่ซื้อ) และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที 
 
 
 
1.2 สินค้าที่เปลี่ยน ต้องมีสติ๊กเกอร์บริษัท ติดอยู่ทุกตัว
 
 
1.3. ทางบริษัท ฯไม่รับเปลี่ยน สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระยะการรับประกัน
 
 
( โดยดูจากสติ๊กเกอร์การรับประกัน )
 
 
 
1.4. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ เช่นแตกหัก บิ่น หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
 
 
 
 
2.สำหรับแบตเตอร์รี่และชุดชาร์จของกล้องโทรศัพท์มือถือ
2.1 กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติภายใน 3 เดือน สำหรับแบตเตอร์รี่มือถือ และ 6 เดือนสำหรับชุดชาร์จของมือถือ (นับจากวันที่ซื้อ)และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน
ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที 
 
 
 
1.2 สินค้าที่เปลี่ยน ต้องมีสติ๊กเกอร์บริษัท ติดอยู่ทุกตัว
 
 
1.3. ทางบริษัท ฯไม่รับเปลี่ยน สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระยะการรับประกัน
 
 
( โดยดูจากสติ๊กเกอร์การรับประกัน )
 
 
 
1.4. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ 
3. สำหรับแบตเตอร์รี่อื่น ดูที่ Void การรับประกัน
 
 
 
 
 
สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ
 
 
 
คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น
 
 
 
 
 
 
 
1. มีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่
 
 
 
แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
 
 
 
 
 
 
 
2. มีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 
 
อาทิเช่น มีคราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ในการส่งสินค้าควรบรรจุสินค้าในวัสดุกันกระแทกแล้วบรรจุลงในหีบห่อ ให้เรียบร้อยเพื่อกันการกระแทก
ใน ระหว่างวิธีการขนส่งหากเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่ง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ 
 
 ในความเสียหายของ สินค้าดังกล่าว
 
 
 
3. บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) หรือสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัทฯมีรอยฉีกขาด หลุดหาย 
 ลบแก้ไข หรือถูกปกปิดจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้
 
 
4. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
 
 
5. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
 
 
6. มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
 
 
 
 
 
 
 
ทางบริษัท ฯ จะถือว่าสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ข้อ 1 - 6 ผิดเงื่อนไขในการรับประกัน บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนสินค้า
และสิ้นสุดการรับประกันทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
** กรณีลูกค้า(ที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน)ประสงค์ที่จะส่งซ่อม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ทางลูกค้าทราบ ก่อนส่งไปซ่อมยังบริษัทผู้ผลิตและบริษัทฯ 
 จะคืนสินค้าให้ ต่อเมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว
 
 
****ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานบริการถึงสถานที่ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี
 
****ค่าใช้จ่ายในการส่งเคลมสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี

 

เงื่อนไขการประกันกล้อง เลนส์ และอุปกรณ์สริมที่มาในชุดเดียวกัน ( Best2home.com)

(1.)เรื่องการส่งซ่อมสินค้า กรณีสินค้าอยู่ในประกันจะต้องมีใบประกัน หรือใบเสร็จ  หรือวอยซ์ประกันสินค้าที่จะส่งซ่อมระบุวัน เวลา สาขา และสถานที่ซื้อชัดเจน
(2.)กล้อง เลนส์ อุปกรณ์เสริม จะไม่ประกันกรณีที่มีการตก หล่น  โดนน้ำ  แตก หัก  และพังทุกกรณี
(3.)กล้องDSLR กล้องMirrorless กล้องCompact  และเลนส์ ไม่ประกันในกรณี ที่มีเม็ดฝุ่น รา ฝ้า ที่เกิดขึ้นภายในตัวกล้อง แผงวงจรอิเล็คทรอนิค ซีซีดี ช่องมองภาพ กระจกสะท้อนหน้าจอLCD  และเลนส์ไม่ประกันในเรื่อง ฝุ่น รา ฝ้า ที่เกิดในเลนส์ชิ้นเลนส์และในส่วนต่างๆของเลนส์ทุกกรณี  กล้องและเลนส์ทุกประเภทไม่ประกันเรื่องสายแพ และไม่ประกันในเรื่องเลนส์ขัดข้อง ชิ้นเลนส์เสียหายหลังจากใช้งานไปแล้ว
(4.)กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมไม่ประกันในกรณีที่ลูกค้าซื้อแล้วไปแก้ไขดัดแปลงใหม่ทุกกรณี
(5.)กล้องไม่ประกันเมื่อเกิด Dead และ Hot Pixel  หลังจากที่ได้ใช้งานไปแล้วเกิดขึ้นเองในภายหลัง
(6.)เลนส์ไม่ได้ประกันเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วมีปัญหาในเรื่องปัญหา Back/Front  Focus ซึ่งเกิดขึ้นเองในภายหลัง
(7.)กล้อง เลนส์ รับประกันเฉพาะระบบอิเล็คทรอนิคและระบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่เกิดความผิดปรกติ จากระบบภายในตัวสินค้าเองเท่านั้น (ทั้งนี้ช่างผู้ชำนาญการจะเป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น)แต่หน้าร้านจะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเพื่อหาสาเหตุก่อนส่งซ่อม
(8.)ถ้าหากสินค้า กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริม มีปัญหามาจากโรงงานการผลิตตั้งแต่แรกเริ่มที่ซื้อไปเลยตาม (ข้อ3.) (ข้อ5.) (ข้อ6. ) และ (ข้อ7.) สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้ซื้อสินค้าไป
(9.)สินค้าที่ซื้อไปเกิน7วันแล้วจะรับประกันซ่อมฟรี (เฉพาะตามเงื่อนไขข้อ7.เท่านั้น) ถ้าเสียหายตามข้ออื่นๆที่นอกเหนือจาก  (ข้อ7.)และเลย7วันไปแล้วจะมีค่าใช้จ่ายทุกกรณี 
(10.) การรับประกันจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เพื่อเข้าซ่อมบริการ (กรณีส่งซ่อมผ่านขนส่งต่างๆ)
**** (หมายเหตุ)
ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดตามเงื่อนไขการประกันแต่ละข้ออย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนออกจากร้านทุกครั้งและทางเราจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบเงื่อนไขการปกระกันโดยครบถ้วนตามเงื่อนไขของ บริษัทเบสท์ทูโฮมจำกัด เรียบร้อยแล้วเมื่อมีการขายกันเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 

 
 
 
 
สอบถามสั่งซื้อ
 
สอบถามสั่งซื้อทาง โทรศัพท์
จอนนี่
ขายออนไลน์
โทร.086-4027084
 
ฤทัย
ขายออนไลน์
โทร.086-4027084
 
โมส
ขายออนไลน์
โทร.086-4027084
 
กิตติพล
Support CCTV
โทร.083-8046211
 

อัง
ขายออนไลน์
โทร.088-2990363
Line ID. 025822534
 

แนน
ขายส่ง/ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
โทร.086-3053809
Line ID. nanb2h
 
ติชม - แนะนำบริการ
โทร.086-3053809Line@ FB Messenger

สอบถามโปรโมชั่นพิเศษ คลิกเลยค่ะ