Yongnuo YN 50mm f/1.8 II for Canon EF

Yongnuo YN 50mm f/1.8 II for Canon EF

2,400 บาท2,690 บาท
รับทันที 500 points
จุดเด่นของสินค้า
- เป็นเลนส์โลหะ, เงียบ, โฟกัสไว
- EF-Mount Lens/Full-Frame Format
- Aperture Range: f/1.8 to f/22
- Multi-Coated Lens Elements
- Autofocus with AF/MF Switch
- Minimum Focusing Distance: 1.15'
- Durable Chrome-Plated Metal Mount
- Seven-Blade Diaphragm
- Filter Diameter: 58mm
- Allows Firmware Upgrade Through Camera
 

เลือกสินค้า

ประกันB2H 1 ปี ราคา  2,690 2,400 บาท  - 290 


► Supports USB-free Firmware Upgrade 

Firmware of the lens can be upgraded through camera instead of using USB port, which not only meets the requirements of firmware upgrade and appearance design, but also avoids the incompatibility problems caused by different computer operating systems.(Note: this function needs to be supported by camera)

► F1.8 Bright Aperture

Maximum aperture F1.8,bokeh effect is easily achieved ,which brings you more fun during photographing.

► New Mechanical Structure, New Coating Technology

YN50mm F1.8 II has all the product advantages of the last generation. By improving the mechanical structure and coating technology, its focus accuracy, auto-focus speed and light transmittance are increased. Furthermore, it can control backlight ghost and glare.

► Durable Metal Mount

YN50mm F1.8 II adopts chrome-plated and high-accuracy metal mount. It’s wearable, corrosion-resistant, and highly consistent with the body of the camera.  

► 0.35m Closest Focusing Distance

Compared with the first generation, the closet focusing distance of YN50mm F1.8 II is shortened to 0.35m.You can get closer to the object for photography and enlarge the object.

► Focus Modes: Auto Focus (AF) and Manual Focus (MF)

YN50mm F1.8 II supports auto focus and manual focus. The focus mode can be selected according to practical requirement.

► Focus Distance Indicator is convenient for you to estimate the distance and the depth of field.

YN50mm F1.8 II has 7pcs of aperture blades, which helps to take picture of circular defocused spots or helps to stop down and take picture of 14-star effect. 

 

 

การแสดงคำถาม : แสดงให้ทุกคนเห็น คุณเท่านั้นที่เห็น
--- กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็นเพื่อรับ B2H Points ---
สินค้าจัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ
 
* บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวนจากท่านแล้วเท่านั้น และได้รับการยืนยันที่อยู่การจัดส่งสินค้าทางโทรศัพท์จากทาง best2home
 
** ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าบางรายการอาจใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย และอาจส่งผลให้มีการจัดส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
 
*** ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ อาจคลาดเคลื่อนกันได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง และสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ
* ร้านค้าจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถหาสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไป ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากทางร้านค้า หรือสินค้าชิ้นนั้นๆหมด ตามนโยบายการรับเปลี่ยนสินค้าของทางร้านค้าแต่ละร้าน
 
* กรณีการขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี
 
*  เพื่อให้ทางบริษัทฯดำเนินเรื่องการทำจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยมีระยะเวลาประมาณ 5-10 วันทำการ และทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อย แล้ว
 
* สำหรับลูกค้าทำรายการชำระค่าสินค้าทุกช่องทาง : ต้องใช้หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
 
** ธนาคารที่ทางบริษัทฯ สามารถทำการจ่ายเงินคืนได้ คือ ไทยพาณิชย์, กรุงศรีอยุธยา, กรุงไทย และกสิกรไทย. 
* ร้านค้าส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
 
* ร้านค้าจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้าที่ได้แสดงไว้
 
* ร้านค้าจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)
 
* ร้านค้าจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินวันดังกล่าว ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคืนสินค้า
 
* ในการเปลี่ยนและคืนสินค้าลูกค้าจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ) ให้ร้านค้า
 
* ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งกลับคืนบริษัท
 
 
เงื่อนไขการประกัน
 
1. เงื่อนไขการประกันกล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมที่มาในชุดเดียวกันรวมทั้งสินค้าอิเล็คทรอนิคอื่นๆทั้งหมด
1.1 เรื่องการส่งซ่อมสินค้า กรณีสินค้าอยู่ในประกันจะต้องลงทะเบียนรับประกัน หรือมีวอยซ์ประกันสินค้าที่จะส่งซ่อมระบุ วัน เวลา สาขาสถานที่ซื้อชัดเจน
1.2 กล้อง เลนส์ อุปกรณ์เสริมและสินค้าอิเล็คทรอนิคทั้งหมด จะไม่ประกันกรณีที่มีการตก หล่น  โดนน้ำ  แตก หัก  และพังทุกกรณี
1.3 อุปกรณ์เสริมที่มาในกล่องสินค้าหลักไม่มีการรับประกัน แต่หากสินค้ามีปัญหา สามารถเปลี่ยนได้ ภายใน 7วัน นับจากวันที่ซื้อ
1.4 กล้อง DSLR, กล้อง Mirrorless, กล้อง Compact และเลนส์ไม่ประกันในกรณี ที่มีเม็ดฝุ่น รา ฝ้า ที่เกิดขึ้น ภายในตัวกล้อง แผวงจรอิเล็คทรอนิค ซีซีดี  ในช่องมองภาพ กระจกสะท้อน หน้าจอLCD และเลนส์ไม่ประกันในเรื่อง ฝุ่น รา ฝ้า ที่เกิดในเลนส์ ชิ้นเลนส์และส่วนต่างๆของเลนส์ทุกกรณี กล้องและเลนส์ทุกประเภทไม่ประกันเรื่องสายแพ และไม่ประกันในเรื่องเลนส์ขัดข้อง ชิ้นเลนส์เสียหายหลังจากใช้งานไปแล้ว
1.5 กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมและสินค้าที่มีระบบอิเล็คทรอนิคทั้งหมดไม่ประกันในกรณีที่ลูกค้าซื้อแล้วไปแก้ไขดัดแปลงใหม่ทุกกรณี
1.7 กล้อง ไม่ประกันกรณีเมื่อเกิด Dead และ Hot Pixel หลังจากที่ได้ใช้งานไปแล้วและเกิดขึ้นเองในภายหลัง
1.8 เลนส์จะไม่รับประกันเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วมีปัญหาในเรื่อง Back/Front  Focus ซึ่งเกิดขึ้นเองในภายหลัง
1.9 กล้อง เลนส์ และสินค้าที่มีระบบอิเล็คทรอนิคทั้งหมด รับประกันเฉพาะระบบอิเล็คทรอนิคและระบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่เกิดความผิดปรกติ จากระบบภายใน ( ทั้งนี้ช่างผู้ชำนาญการจะเป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น) แต่หน้าร้านจะตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเพื่อหาสาเหตุก่อนส่งซ่อม
1.10 ถ้าหากสินค้า กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงสินค้าที่มีระบบอิเล็คทรอนิคทั้งหมดมีปัญหามาจากโรงงานการผลิตตั้งแต่แรกที่เริ่มซื้อไปเลย ตาม (ข้อ4.) (ข้อ6.) (ข้อ7.) และ (ข้อ8.) สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน7วัน นับจากวันที่ได้ซื้อสินค้าไป
1.11 สินค้าที่ซื้อไปเกินระยะเวลา 7 วันแล้ว จะรับประกันซ่อมฟรี (เฉพาะตามเงื่อนไขข้อ8.เท่านั้น) ถ้าเสียหายตามข้ออื่นๆที่นอกเหนือจาก (ข้อ8.) และเลย 7 วันไปแล้วจะมีค่าใช้จ่ายทุกกรณี
1.12 การรับประกันจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เพื่อเข้าซ่อมบริการ (กรณีส่งซ่อมผ่านขนส่งต่างๆ)  
 
2. สำหรับแบตเตอร์รี่และชุดชาร์จของกล้องดิจิตอล และกล้องวีดิโอ
2.1 กรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติภายใน 12 เดือน(นับจากวันที่ซื้อ) และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที 
2.2 สินค้าที่เปลี่ยน ต้องมีสติ๊กเกอร์บริษัทฯ ติดอยู่ทุกตัว
2.3. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในระยะการรับประกัน ( โดยดูจากสติ๊กเกอร์การรับประกัน )
2.4. บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ เช่นแตกหัก บิ่น หรือมีการดัดแปลงแก้ไข
 
3. สำหรับแบตเตอร์รี่อื่น หรือสินค้าอื่นๆ ดูที่ Void และใบการรับประกัน สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ คือสินค้าที่มีสภาพภายนอกผิดรูปแบบไปจากเดิม อาทิ เช่น
3.1 มีสภาพ ผิดปกติไปจากเดิมทางรูปทรง ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น ,งอ , ยุบ, เบี้ยว , ร้าว , ทะลุ ,มีบางส่วนขาดหายไป
3.2 มีสภาพซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจากการใช้งานแบบปกติ หรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น มีคราบน้ำ , มีรอยสนิม , ตะไคร่น้ำ , มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
3.3 บัตรรับประกันที่ต้องใช้ (กรณีสินค้าบางประเภท) หรือสติ๊กเกอร์รับประกันของทางบริษัทฯ มีรอยฉีกขาด หลุดหาย ลบแก้ไข หรือถูกปกปิดจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้
3.4 สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
3.5 สินค้าเสียหายเนื่องจากปัญหาปัจจัยภายนอก อาทิเช่น ไฟตก ,ไฟเกิน , ฟ้าผ่า เป็นต้น
3.6 มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ
 
หมายเหตุ : ในการส่งสินค้าควรบรรจุสินค้าในวัสดุกันกระแทกแล้วบรรจุลงในหีบห่อ ให้เรียบร้อยเพื่อกันการกระแทกใน ระหว่างวิธีการขนส่งหากเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่ง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายของ สินค้าดังกล่าว
 
4. การรับประกันตู้ควบคุมความชื้น
4.1 ตู้ควบคุมความชื้นรับประกัน 5 ปี นับจากวันที่ซื้อ 4.2 หม้อแปลงไฟฟ้ารับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ    
 
การรับประกันหมายถึงหากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนบกพร่องในระยะประกัน หรือเสียหายจากการใช้งานในสภาพปกติ บริษัทฯ ยินดีซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรี โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด :  
ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบในกรณี :
1. เครื่องชำรุดหรือเสียหาย, ประมาท, เลินเล่อ จงใจกระทำให้เสียหาย หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์
2. การนำเครื่องไปดัดแปลงเอง ใช้งานผิดไปจากข้อกำหนดในคู่มือการใช้งาน แก้ไขเครื่องหรือถอดชิ้นส่วนจากที่อื่นมาแล้ว หรือใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี
3. เครื่องที่ผ่านการซ่อมจากที่อื่นมาแล้ว นำอะไหล่ที่ชำรุดมาใส่ไว้แทน, อุปกรณ์ภายนอกแตกชำรุดทุกกรณี
4. เครื่องถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิ หรือต่ำกว่ากำหนด
**** (หมายเหตุ) ลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าให้ละเอียดตามเงื่อนไขการประกันแต่ละข้ออย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนออกจากร้านหรือได้รับสินค้าทุกครั้งและทางเราจะถือว่าได้รับทราบเงื่อนไขการประกันโดยครบถ้วนตามเงื่อนไขของบริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการขายเสร็จสมบูรณ์ ****  
 
ทางบริษัท ฯ จะถือว่าสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ข้อ 1 - 6 ผิดเงื่อนไขในการรับประกัน บริษัทฯ จะไม่เปลี่ยนสินค้า
และสิ้นสุดการรับประกันทันที 
 
** กรณีลูกค้า(ที่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน)ประสงค์ที่จะส่งซ่อม บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า โดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ทางลูกค้าทราบ ก่อนส่งไปซ่อมยังบริษัทผู้ผลิตและบริษัทฯ 
 จะคืนสินค้าให้ ต่อเมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว
 
 
****ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานบริการถึงสถานที่ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี
 
****ค่าใช้จ่ายในการส่งเคลมสินค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี