FILTER UV Penflex 77mm

290 บาท
รับทันที 100 points
จุดเด่นของสินค้า
  • ฟิลเตอร์ป้องกันสำหรับหน้าเลนส์ 77mm
  • ป้องกันการเกิดแสงสะท้อนที่ไม่ต้องการ
  • ป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
  • ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนหน้าเลนส์