ไมโครโฟน COMICA SHOTGUN VIDEO MICROPHONE CVM-V30 PRO RED ไมโครโฟนวิดีโอสําหรับ

1,690 บาท
รับทันที 300 points
จุดเด่นของสินค้า 
Brand:Comica
Polar Pattern:Unidirectional
Color:Red
Connector Type:3.5 mm Jack
Connectivity Technology Auxiliary
Hardware Platform:Camera
Power Source Battery Powered
Super – Cardioid Polar Pattern  
Low Self-noise  
Low-cut Filter 
Super Anti-interference   
Special Design for Excellent Shock-absorbing   
Packed with Wind-screen and Wind-muff   
Cold-shoe Design with 1/4 Thread at the Bottom