สติ๊กเกอร์ปะหน้ากล่อง 100X150mm. 500pcs (แบบพับ)

150 บาท
รับทันที 0 points
จุดเด่นของสินค้า
กระดาษสติกเกอร์ ลาเบล Label  (แบบพับ)
สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ความร้อน ไม่ใช้หมึก (Thermal printer )
สติกเกอร์ สามารถโดนน้ำได้ ขาดยาก
ติดได้อย่างอเนกประสงค์
คุณภาพกระดาษอย่างดี ไม่ฉีกขาดง่าย 
กาวอย่างดี ยึดติดแน่นหยุดยาก