Godox XPRO-F TTL Wireless Flash Trigger for Fujifilm

2,120 บาท
รับทันที 200 points
จุดเด่นของสินค้า 
ตัวส่งสัญญาณแฟลชระบบ Auto TTL สามารถซิงค์แฟลชแบบ Hi-Speed Syn สูงถึง1/8000s
สามารถปรับตั้งค่าแฟลชจาก Menu ภายในตัวกล้อง หรือ ปรับจากตัว Trigger ได้เลย
มีระบบ TCM สามารถแปลงค่าจากระบบTTL เป็นค่าแบบ Manaual ได้ 
มีระบบ ID ให้เลือกตั้งแต่ 01-99 สามารถป้องกันการชนกันของช่องสัญญาณได้
ปรับตั้งค่าได้ 5 กลุ่มพร้อมกัน A, B, C, D, E ปรับค่าแต่ละกลุ่มอิสระจากกัน
Works with X Wireless Radio System
Compatible with TTL
Frequency: 2.4 GHz
Range: 328′