Canon IXUS 185 (ประกันศูนย์)

4,490 บาท
รับทันที 500 points
จุดเด่นของสินค้า
  • ความละเอียด 20.5MP
  • ความยาวของโฟกัสสูงถึง 5.0 - 40.0 มิลลิเมตร (35 มิลลิเมตร เท่ากับ: 28-224 มิลลิเมตร)
  • ความสว่างของหน้าจอมอนิเตอร์มีการปรับใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งานผ่านการใช้งานปุ่ม Info
  • สามารถปรับลดการถ่ายภาพและเกิดจุดสีแดงในดวงตา (Red-Eye Reduction)
  • หน้าจอ LCD ความกว้าง 6.8 cm (2.7") LCD (TFT)
  • ความสว่างของหน้าจอมอนิเตอร์สามารถปรับได้ถึง 5 ระดับ
  • สามารถตั้งเวลาการถ่ายรูปได้ (Self-Timer)