FILTER KENKO SMART MC UV370 SLIM 72mm

650 บาท
รับทันที 100 points
จุดเด่นของสินค้า
  • เกรดคุณภาพ Made in Japan
  • สามารถตัดรังสี UV ในระดับความยาวคลื่นแสงสูงถึง 370 นาโนเมตร
  • ซึ่งสูงกว่าฟิลเตอร์ชนิดอื่น ทำให้สามาถขจัดสีฟ้าในภาพซึ่งเป็นส่วนที่สายตามนุษย์มองไม่เห็นในแสงธรรมชาติ
  • แต่ปรากฎบนภาพได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าฟิลเตอร์ทั่วไป