02-5822534

ตะกร้าสินค้า :

0 ชิ้น - ฿0

สถิติของเว็บไซต์

เปิดเว็บเมื่อ   11 ธ.ค. 2545
ปรับปรุงเว็บเมื่อ   11 ธ.ค. 2561
ผู้ชมทั้งหมด   4,083,568
สินค้าทั้งหมด   1,801

หมวดหมู่สินค้า

เช็คสถานะสินค้า

สมัครสมาชิก


ตัวอย่าง

mm = เดือน เช่น พ.ค. = 05

dd = วันที่ เช่น = 13

yyyy = ปี พ.ศ.-543 เช่น พ.ศ.2536-543 = 1993

ยอมรับข่าวสารจากเว็บไซต์ best2home.com

Terms & Conditions of ฺbest2home.com

เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป

บริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด ("เบสท์ทูโฮม") ได้จัดทำเว็บไซต์ “Best2home.com” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ และ/ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ เบสท์ทูโฮม ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลง ขอความกรุณาผู้ใช้บริการยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของสมาชิก

1.เบสท์ทูโฮมขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในเว็บไซต์ อาทิเช่น การตั้งกระทู้ การให้คะแนนสินค้า/ร้านค้า การแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นต้น

2.การลงทะเบียนขอเป็นสมาชิกออนไลน์ ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย (update) ที่สุด

3.ผู้ใช้บริการตกลงจะแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยให้ไว้ในข้อ 2 ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

4.ผู้ใช้บริการตกลงจะรักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ หากผู้ใช้บริการมอบ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ Login name และรหัสผ่านดังกล่าวไปใช้การใดๆ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเอง และอาจมีผลผูกพันกับผู้ใช้ในทางกฎหมายด้วย

5.ในกรณีผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน

6.สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

7.เบสท์ทูโฮมสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกออนไลน์ของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ท ราบล่วงหน้าหากเบสท์ทูโฮมพบว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้

     7.1 ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนตามข้อ 2
     7.2 ผู้ใช้บริการไม่รักษา login name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
     7.3 ผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการอาจเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการร่วมรายการ B2H Rewards

1.เป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ บริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด ทำร่วมกับสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กับ www.best2home.com เท่านั้น

2.ทาง บริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด ขอสงวนสิทธ์ลง B2H Rewards และ B2H Points โดยไม่ต้องแจ้งให้สอบล่วงหน้า

3.ของรางวัลที่ร่วมรายการทีจำนวนจำกัดหากของรางวัลที่สมาชิกต้องการแลกหมดทาง บริษัท ของสงวนสิทธ์ของรางวัลเป็นสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่ามากหรือเท่ากับมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าเลือกที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ของ B2H Rewards

ยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร

สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการรับอีเมล์ข่าวสารใหม่ๆและโปรโมชั่นต่างๆ สามารถกดที่ "Unsubscribe" ภายในอีเมล์ที่ท่านได้รับทุกฉบับ เมื่อท่านกดแล้วท่านก็จะไม่ได้อีเมล์ข่าวสารและโปรโมชั่นใดๆจาก best2home อีก

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์นี้และ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ปรากฏบนเว็บไซต์อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย

Contact Information

บริษัท เบสท์ทูโฮม จำกัด

ที่อยู่ : 57/121 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19 ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120

โทร : 02-5822534 - 36

อีเมล์ : info@best2home.com

 

ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการเว็บไซต์ best2home.com

 

 
 
 
 
สอบถามสั่งซื้อ
 
สอบถามสั่งซื้อทาง โทรศัพท์
จอนนี่
ขายออนไลน์
โทร.086-4027084
 
ฤทัย
ขายออนไลน์
โทร.086-4027084
 
โมส
ขายออนไลน์
โทร.086-4027084
 
กิตติพล
Support CCTV
โทร.083-8046211
 

อัง
ขายออนไลน์
โทร.088-2990363
Line ID. 025822534
 

แนน
ขายส่ง/ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
โทร.086-3053809
Line ID. nanb2h
 
ติชม - แนะนำบริการ
โทร.086-3053809Line@ FB Messenger

สอบถามโปรโมชั่นพิเศษ คลิกเลยค่ะ